Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Brobygning for sårbare unge

Center for Digital Pædagogik

Center for Digital Pædagogik (CfDP) arbejder for at skabe, tilbyde og sikre professionel hjælp via digitale medier til udsatte mennesker, bl.a. gennem onlinerådgivningen Cyberhus.dk, der hvert år gennemfører ca. 8.000 rådgivninger. Cyberhus er en ikke-kommerciel rådgivning for børn og unge, hvor de kan møde jævnaldrende i trygge rammer, eller de kan få rådgivning fra professionelle voksne med socialfaglig baggrund via chat og brevkasser. Unge, som henvender sig, kæmper bl.a. med spiseforstyrrelser, selvskade, seksuelle overgreb og vold, og mange af dem har så store problemer, at de henvises til kommunale tilbud. Mange af de unge bliver dog tabt i overgangen mellem Cyberhus’ rådgivning og de kommunale ungerådgivninger. I dette projekt vil CfDP i samarbejde med Aarhus Kommune udvikle og teste et digitalpædagogisk tilbud, så Cyberhus’ kontakt til de unge og de kommunale tilbud fremover bliver matchet bedst muligt. Indsatsen skal styrke den forebyggende indsats for unge, der mistrives mentalt, og medvirke til, at de får den bedst mulige hjælp, så deres psykiske sårbarhed mindskes. Erfaringerne fra projektet skal efterfølgende deles med andre organisationer og kommuner.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2015

Modtager

Center for Digital Pædagogik

Region

Midtjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet