Søg støtte

Søg

BROEN hjælper udsatte børn


Donation

Udstyr

BROEN hjælper udsatte børn

Broen Odense

Broen Odense hjælper børn og unge fra socialt udsatte familier, hvor familiens situation betyder, at barnet/den unge ikke har mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv sammen med andre børn eller unge. Broen Odense finder frem til børnene gennem et samarbejde med bl.a. lærere, pædagoger, sagsbehandlere, sundhedsplejersker og andre fagpersoner i kommunen. Broen Odense hjælper barnet med at påbegynde en aktiv fritid i en lokal forening med Broen Odense modtager støtte til indkøb af udstyr og betaling af kontingent. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2021

Modtager

Broen Odense

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start