Søg støtte

Søg

Fysisk aktivitet-sundere liv


Donation

Projekt

Brug hinanden pårørendenetværk

Alzheimerforeningen

I Danmark lever op mod 90.000 mennesker med Alzheimers Sygdom eller en anden demenssygdom, og antallet forventes at stige til mere end 134.000 i 2035. Godt 400.000 lever som pårørende til en demensramt, hvilket kan være en så stor belastning både mentalt, socialt og fysisk, at de pårørende selv bliver syge, ikke kan passe deres arbejde og måske heller ikke længere er i stand til at varetage omsorgen af den syge ægtefælle eller forælder. Med denne donation vil Alzheimerforeningen bruge sine mange års erfaringer med netværksgrupper og demensfællesskaber til at udrulle og udbrede pårørendestøtte både lokalt og nationalt. Projektet består af dels opbygning af lokale og digitale netværksgrupper og dels opbygning af peer-to-peer-netværk, hvor pårørende hjælper andre pårørende ved at dele viden, erfaringer og oplevelser og i det hele taget være til rådighed ved at lytte og støtte. Som led i projektet skal der uddannes frivillige gruppeledere til netværksgrupperne samt rekrutteres frivillige peers. Målet med indsatsen er at mindske belastningen hos pårørende med demens, så de i højere grad kan leve godt som pårørende.

Tildelt støtte

4.996.580 kr.

2023

Modtager

Alzheimerforeningen

Region

Landsdækkende

Delmål

Et godt liv som pårørende