Søg støtte

Søg

Hør bedre - sammen


Donation

Projekt

Byggeuddannelse i fængsler

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Med kokkeuddannelser i fængsler har Kriminalforsorgen sammen med private virksomheder skabt en uddannelse, der er attraktiv for indsatte, og som erhvervslivet efterspørger. Den samfundsmæssige gevinst ved, at kriminelle kommer i arbejde, er stor. Udover den mindsker de indsattes tilbagevenden til kriminalitet og giver færre ofre for kriminalitet, er der også en stor økonomisk gevinst at hente. Denne donation skal derfor bruges til at udvikle en uddannelse inden for byggebranchen, så de indsatte i fængslerne også får mulighed for at uddanne sig inden for byggefag. Projektet sker i et samarbejde mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen, Kriminalforsorgens Områdekontor i Syddanmark, Dansk Byggeri samt High:Five. Derudover deltager en række virksomheder og erhvervsskoler.

Tildelt støtte

4.650.000 kr.

2017

Modtager

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle