Søg støtte

Søg

Supervision incestterapeut


Donation

Projekt

Café Venligbo

Foreningen Café Venligbo

Café Venligbo er en café drevet af frivillige flygtninge og danskere. Caféen, der er placeret i en container i Enghaveparken, tjener flere formål. De frivillige i caféen vil fx forbedre danskkundskaberne hos flygtningene, knytte venskaber på tværs af kulturer, nedbryde fordomme og gøre flygtningene parate til de danske arbejdsmarked. Dette projekt har således til formål at støtte med midler til at caféen kan opretholde sit virke.

Tildelt støtte

40.000 kr.

2016

Modtager

Foreningen Café Venligbo

Region

Hovedstaden