Søg støtte

Søg

Fællesspisning hos Therese


Donation

Projekt

Club Angakok

Christianias beboerrådgivning Herfra og Videre

Angakok er et værested under Christianias Beboerrådgivning, som har eksisteret i 20 år som et fællesskab for socialt udsatte grønlændere. På værestedet kan de føle tilhørsforhold i kraft af deres nationalitet og kulturelle ophav og ad den vej øge livskvaliteten og mindske den udsathed, der findes blandt de mange grønlændere, som opholder sig på Christiania. Med donationen kan værestedet fortsætte i de kommende to år.

Tildelt støtte

600.000 kr.

2022

Modtager

Christianias beboerrådgivning Herfra og Videre

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle