Søg støtte

Søg

Agger Athlon eventen


Donation

Forskningsprojekt

Compassion in Care

VIVE - det nationale forsknings og analysecenter for velfærd

Donationen går til at undersøge, hvordan vuggestuepædagoger oplever og sprogliggør omsorg (compassion) og omsorgstræthed (compassion fatigue). Børn tilbringer mange timer i daginstitutioner, og dermed er pædagogerne vigtige omsorgsgivere for det enkelte barn. Derfor er det afgørende, at pasningen har høj kvalitet – særligt for børn, der er i en sårbar position. Forskning viser, at pædagogers sensitivitet og evne til at skabe relationer er afgørende for kvaliteten af pasningen, men det kan være udfordrende for pædagogerne at være sensitive og omsorgsfulde over for børn, der ikke modtager tilstrækkelig omsorg fra deres forældre. Børnene er derfor i risiko for ikke at få den støtte og omsorg, de har behov for, for at kunne trives og udvikle sig. Indsatsen er en del af det igangværende projekt Compassion and Compassion Fatigue in childcare providers (CCFCP), og forskerne skal undersøge, hvad der udgør compassion og compassion fatigue hos pædagoger i daginstitutionerne, og hvad det betyder i relation til pædagogisk praksis. Ambitionen er at tilvejebringe viden, som kan forbedre den pædagogiske indsats overfor udsatte børn.

Tildelt støtte

999.910 kr.

2023

Modtager

VIVE - det nationale forsknings og analysecenter for velfærd

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start