Søg støtte

Søg

Foodbank Kolding


Donation

Projekt

Cool Kids-Social i Dk

Aarhus Universitet

Donationen går til at implementere indsatsen ”Cool Kids-Social” i Danmark, der skal hjælpe børn med social fobi. Social fobi er en af de hyppigste angstlidelser, som oftest viser sig i de tidlige teenageår. Lidelsen øger risikoen for udvikling af kronisk social fobi, ensomhed, problemer ift. gennemførelse af uddannelse samt udvikling af andre angstlidelser, depression og misbrug. Social fobi er vanskelig at behandle med traditionel behandling, og derfor er der stort fokus på udvikling af angstprogrammer rettet specifikt mod børn og unge. Cool Kids-Social er allerede oversat fra australsk og tilpasset en dansk kontekst og afprøvet i Danmark med et godt resultat. Forskerne ønsker derfor at udvikle manualer til behandlingen og udbrede Cool Kids-Social i den kliniske praksis i Danmark til gavn for de mange børn og unge med social fobi.

Tildelt støtte

969.057 kr.

2021

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet