Søg støtte

Søg

EU 4 YOU


Donation

Forskningsprojekt

COVID-19 og mentalt helbred

Syddansk Universitet

Undersøgelser viser, at COVID-19 pandemien havde negative konsekvenser for den generelle befolknings mentale helbred, både pga. frygten for smitte, men også pga. nedlukningerne og afstandskrav. Det internationale studie The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT) har fokus på mentalt helbred under COVID-19 pandemien og inkluderer data fra mennesker i hele verden, heriblandt Danmark. Studiet har indsamlet data i flere omgange og gør det muligt at sammenligne danskernes mentale helbred på forskellige tidspunkter under pandemien og desuden sammenligne danske data med samme internationale data. Denne donation går til at undersøge, hvordan COVID-19 pandemien påvirkede danskernes mentale helbred i forhold til selvmordstanker, misbrugsadfærd (rygning, alkohol og stoffer) samt mestringsstrategier (brug af bl.a. sociale medier, internet, TV, læsning, motion, religion mv.). Resultaterne vil kunne bruges til at tilrettelægge forebyggelsen af mental mistrivsel ved eventuelle fremtidige pandemier.

Tildelt støtte

983.700 kr.

2023

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv