Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation
Særpujle: Tættere på unges trivsel og uddannelse

Projekt

CrossLearn

Center for Samskabelse, Himmerland Boligforening

Nye undersøgelser viser en øget mistrivsel blandt de 15–19-årige. Flere føler sig ensomme, og glæden ved at gå i skole eller at være på en ungdomsuddannelse er faldet, hvilket øger risikoen for frafald. Med donationen vil Center for Samskabelse derfor etablere et pædagogisk lærings- og brobygningsforløb – også kaldet CrossLearn. Det skal støtte udfordrede unge gennem en mentorordning i overgangen fra folkeskolens 9. klassetrin til en ungdomsuddannelse. CrossLearn støtter både op om de faglige og sociale udfordringer hos den enkelte elev og hjælper samtidig de unge i forhold til deres uddannelsesmuligheder. 20 unge fra 9. klasse med faglige eller sociale udfordringer i deres skolehverdag skal medvirke i projektet.

Tildelt støtte

420.000 kr.

2023

Modtager

Center for Samskabelse, Himmerland Boligforening

Region

Nordjylland

Delmål

Parat til uddannelse