Søg støtte

Søg

DrengeAkademiet 2023.


Donation

Projekt

Cykelprojektet

Team of People (TeamOP)

TeamOP er en indsats for unge mennesker, der ikke er en del af det ordinære uddannelsessystem eller arbejdsmarkedet. De unge har typisk ikke råd til egne cykler eller til at bruge offentlig transport, og mange oplever derfor manglende mobilitet som en barriere i forbindelse med sociale aktiviteter, opbygning af relationer og til at være en aktiv del af samfundet. I cykelværkstedet, som er nabo til TeamOP i Sundby Væksthus, kan de unge under vejledning fra TeamOP’s pædagogiske personale og cykelmekanikere samle deres egne cykler, lære at vedligeholde og reparere dem samt blive trænet i at færdes sikkert i trafikken. Projektet skal køre over to år, og 100 deltagere skal gennem et forløb. Donationen går til anskaffelse af cykler og udstyr, så deltagerne kan blive mere mobile og få lettere ved at deltage i sociale aktiviteter.

Tildelt støtte

200.000 kr.

2022

Modtager

Team of People (TeamOP)

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle