Søg støtte

Søg

Skematerapi mod depression


Donation

Projekt

Cykling til hjemmeboende ældre

Foreningen Cykling uden alder

Donationen går til at give ældre hjemmeboende mulighed for at komme på cykeltur med en frivillig cykelpilot. Foreningen tilbyder allerede cykelture til plejecentre i 45 kommuner, hvor frivillige cykelpiloter tager beboerne med på en specialcykel med plads til to personer. Med donationen ønsker foreningen at udbrede tilbuddet til ældre i eget hjem. I første omgang skal indsatsen afprøves i få udvalgte kommuner, hvorefter den justeres til og på sigt udbredes til kommuner i hele landet. Projektet udspringer af, at frivillige cykelpiloter begyndte at cykle med hjemmeboende ældre i kølvandet på corona-nedlukningerne, hvilket var til stor glæde og gavn for særligt de ældre, men også pårørende og cykelpiloterne selv. Cykelturene giver de ældre frisk luft, mulighed for at komme rundt i lokalområdet og genbesøge gode minder i selskab med andre og i det hele taget gode oplevelser, der styrker deres trivsel og livskvalitet. Som led i projektet gennemføres en rekrutteringsindsats, så korpset af frivillige cykelpiloter vokser. Målet på sigt er at få udbredt indsatsen, så hjemmeboende ældre i hele landet får mulighed for at komme på cykelture og derigennem indgå i sociale fællesskaber uden for hjemmet.

Tildelt støtte

2.182.719 kr.

2022

Modtager

Foreningen Cykling uden alder

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår