Søg støtte

Søg

Førstehjælp


Donation

Udstyr

Cykling uden alder

Middelfart Kommune

Ved indflytning på et plejecenter oplever borgere ofte en hel eller delvis eksklusion fra deres nærmiljø. Beboernes psykiske og fysiske helbred sætter begrænsninger for deres muligheder, og beboerne bliver ofte ensomme. Middelfart Kommune har to rickshaw-cykler, som står på to forskellige plejecentre. Siden anskaffelsen har kommunen haft gode erfaringer med ture på cyklerne, som øger plejehjemsbeboernes livsglæde. Med denne donation ønsker kommunen derfor at købe to rickshaw-cykler mere, så flere pleje- og dagcentre kan tilbyde deres beboere en cykeltur.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2017

Modtager

Middelfart Kommune

Region

Syddanmark

Delmål

Et godt liv som pårørende