Søg støtte

Søg

Kursus og badeaktiviteter


Donation

Projekt

Dansk for Dig

KFUMs Sociale Arbejde

Udsatte borgere med indvandrer- eller flygtningebaggrund isoleres ofte grundet sproglige og kulturelle barrierer, hvilket har både personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Med denne donation vil Café Parasollen, der er en del af KFUM’s sociale arbejde, tilbyde danskundervisning til denne gruppe med det formål at optimere deres trivsel i det danske samfund. Bedre danskfærdigheder vil også gavne de næste generationer og forhåbentligt integrationen i Danmark ved at støtte de deltagende i overgangen fra passive til aktive medborgere.

Tildelt støtte

50.000 kr.

2016

Modtager

KFUMs Sociale Arbejde

Region

Midtjylland