Søg støtte

Søg

Kursus i førstehjælp til børn


Donation

Projekt

Danskernes livskvalitet

Danmarks Statistik

Der findes i dag omfattende systemer til måling af den økonomiske udvikling, men noget så centralt som danskernes livskvalitet er der ingen grundig viden om. Den store datamængde i det danske statistiksystem indeholder bl.a. informationer om danskernes helbred, økonomi, familieforhold, uddannelse og arbejdsliv. Dette projekt vil udvikle en platform til formidling af disse objektive livskvalitetsindikatorer, så det bliver muligt at vise forskelle og ligheder i danskernes livskvalitet helt ned på kommunalt niveau. Platformen vil især være til gavn for det politiske system i kommuner og regioner samt for interesseorganisationer, kultur- og fritidsorganisationer, lokale uddannelsesinstitutioner og medier. Til projektet knyttes en national brugergruppe bestående af deltagere fra både relevante ministerier, styrelser, lokale myndigheder, kommuner, regioner samt organisationer.

Tildelt støtte

2.433.490 kr.

2015

Modtager

Danmarks Statistik

Region

Landsdækkende