Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Forskningsprojekt

Danskernes søvn

Københavns Universitet

Donationen går til at afdække årsager til og konsekvenser af søvnproblemer blandt unge voksne. Søvn er afgørende for vores sundhed, men søvnproblemer er et stort folkesundhedsproblem særligt blandt unge voksne i alderen 16 til 40 år. Der findes begrænset viden om unge voksnes søvnmønstre, og om hvordan man forebygger søvnproblemer i denne aldersgruppe. Forskerne vil derfor kortlægge og søge at forklare søvndiagnoser og brug af søvnmedicin blandt unge voksne samt afdække de mekanismer, som forbinder søvn og sundhed, herunder betydningen af brug af smartphones om natten. Forskerne ser desuden på, om det er muligt at identificere og gribe ind i såkaldte ’onde cirkler’, hvor dårlige vaner avler adfærd, der giver nye dårlige vaner, idet disse er forbundet med en særlig høj sygelighed i befolkningen. Endelig undersøger forskerne de mekanismer, der gør, at søvnproblemer forværres til mere varige mentale problemer. Indsatsen er baseret på livsforløbsdata fra to millioner unge voksne danskere samt data indsamlet blandt 30.000 personer via forskningsprojektet SmartSleep, som ser på sammenhængen mellem søvn, brug af digitale medier og helbred. Ambitionen er at tilvejebringe viden, der kan anvendes til at forebygge søvnproblemer og forbedre unge voksnes livskvalitet.

Tildelt støtte

1.787.907 kr.

2023

Modtager

Københavns Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv