Søg støtte

Søg

førstehjælpskursus


Donation

Forskningsprojekt

Danskernes Sundhed 2023

Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Donationen går til at undersøge danskernes sundhed efter Covid-19-pandemien. Den Nationale Sundhedsprofil er nationalt repræsentative undersøgelser af den voksne befolknings sundhed, trivsel og sygelighed, og den er et vigtigt vidensgrundlag i arbejdet med at monitorere danskernes sundhed, til politisk rådgivning og i tilrettelæggelse af nationale indsatser. Den seneste undersøgelse fra 2021 viser, at det går den forkerte vej med folkesundheden på en lang række parametre. Dataindsamlingen blev foretaget under en nedlukningsperiode under Covid-19-pandemien, og det har med stor sandsynlighed påvirket besvarelserne i undersøgelsen. Med donationen kan Danskernes Sundhed 2023 gennemføres for at få en retvisende pejling af danskernes sundhed efter Covid-19-pandemien. I den nye undersøgelse bliver datamaterialet suppleret med indikatorer for livskvalitet samt objektive målinger af fysisk aktivitet, stillesiddende tid og søvn. Undersøgelsen gennemføres blandt 25.000 tilfældigt udvalgte personer. Det er Statens Institut for Folkesundhed ved SDU, der gennemfører undersøgelsen i tæt samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Samtidig vil Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL samt TrygFonden være repræsenteret i en følgegruppe til projektet.

Tildelt støtte

6.085.834 kr.

2022

Modtager

Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv