Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2024


Donation

Projekt

DBU Street CPH

DBU København

DBU København ser et stort potentiale i at nytænke DBU Street CPH og forankre gadefodbolden i en 1-årig projektperiode med fokus på en kriminalpræventiv indsats. Foruden det tætte samarbejde med lokale fodboldklubber vil DBU København styrke samarbejdet med lokale aktører i socialt udsatte boligområder. Her tænkes der bl.a. på ungdomsinstitutioner, boligselskaber, helhedsplaner, områdefornyelser og SSP. I mange af Københavns udsatte boligområder har man problemer med grupper af unge, der ”hænger ud”, skaber utryghed og laver småkriminalitet. Et aktivt tilbud til denne gruppe om at deltage i et fællesskab omkring DBU Street CPH’s ugentlige træninger og events, vil forhåbentlig mindske risikoen for at påbegynde en kriminel løbebane. Uddannelse til rollemodeller skal gøre de unge i stand til at afvikle events og turneringer samt give indsigt i foreningslivet, konflikthåndtering og hvilke muligheder der findes, hvis man har interesse i at gøre en forskel i de lokale boligområder.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2014

Modtager

DBU København

Region

Hovedstaden