Søg støtte

Søg

Forbedring af 1-1-2 vejledning


Donation

Forskningsprojekt

Demens og kørselsstop

SFI

TrygFondens støtte går til et projekt, der skal kortlægge de udfordringer, som pårørende og læger står over for med demente ældre og bilkørsel. Demens er i dag en folkesygdom, som har ramt omkring 85.000 danskere – et tal, der i fremtiden vil vokse i takt med antallet af flere ældre. Bilkørsel er en af de hverdagsaktiviteter, der påvirkes af demens, og før eller siden bliver den demente nødt til at stoppe bilkørslen, som kan udgøre en risiko både for den demente selv og medtrafikanter. I dag indgår demens ikke som en formaliseret del af lægens helbredsundersøgelse i forbindelse med kørekortfornyelse. I Danmark er det i stedet ofte de pårørende, der på et tidspunkt føler, at de er nødt til at gribe ind – og det kan være meget vanskeligt. Både fordi den demente kan føle sig krænket og udløse vrede, men også for den pårørende, der samtidig pådrager sig en større plejebyrde og måske endda selv er afhængig af den demente bilist for at bevare sin egen mobilitet. Gennem spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews blandt pårørende og læger skal projektet detaljeret kortlægge de problemer, der er forbundet med at stoppe bilkørsel hos demente. Projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. Alzheimer Foreningen, Rådet for Sikker Trafik, ældreorganisationer, Praktiserende Lægers Organisation og Sundhedsstyrelsen og skal munde ud i konkrete råd og tiltag, der kan gøre den dementes kørselsstop værdigt uden at kompromittere trafiksikkerheden. TrygFonden har støttet projektet med 975.585 kr.

Tildelt støtte

975.585 kr.

2013

Modtager

SFI

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Sikker i trafikken