Søg støtte

Søg

Venskaber for pårørende unge


Donation

Projekt

Demensvenlig kultur- og fritid

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark/Ældre Sagen

Donationen går til en indsats, der skal give ældre mennesker med demens større mulighed for et aktivt kultur- og fritidsliv, fastholde dem i fællesskaber og mindske isolation. Flere end fire ud af fem mennesker med demens, som bor i eget hjem, trækker sig ifølge de pårørende fra fritidsaktiviteter og socialt liv. Det skyldes både sygdommens natur, men også at samfundet ikke er demensvenligt indrettet. Det har stor betydning for den enkelte, at de fx fortsat kan være en del af den lokale badmintonklub, gå i teater og hente planter fra planteskolen. Med donationen er målet, at de lokale demensvenlige kultur- og fritidstilbud øges, og det eksisterende kultur- og fritidsliv skal gøres mere tilgængeligt for mennesker med demens. Ligeledes er formålet at øge befolkningens kendskab til demenssymbolet, som bæres af mennesker med demens og gør omverdenen opmærksom på, at der skal tages særligt hensyn. Indsatsen er rettet mod mennesker med demens og deres pårørende samt den brede befolkning, kulturinstitutioner og foreningslivet.

Tildelt støtte

6.050.536 kr.

2022

Modtager

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark/Ældre Sagen

Region

Landsdækkende

Delmål

Flere gode leveår