Søg støtte

Søg

Den lille spejderuge


Donation

Projekt

Den lille spejderuge

De grønne pigespejdere

Donationen går til at videreføre indsatsen ”Den lille spejderuge”, som bidrager til at give elever i 0. klasse en god start i skolen. Hvert år begynder ca. 60.000 børn i børnehaveklasse, og 40 pct. af dem bekymrer sig om, hvorvidt de kan få venner i skolen, mens 10-20 pct. ikke trives ved skolestart. Udfordringer ved skolestart øger risikoen for, at børnene klarer sig dårligere senere i livet og ikke gennemfører grundskolen med et resultat, som gør dem i stand til at gå videre med en uddannelse. Den Lille Spejderuge er et undervisningsforløb inspireret af spejdernes uformelle læring, og som giver nye elever i børnehaveklasser en tryg skolestart med oplevelser i naturen. Samtidig udvikler indsatsen fællesskaber og potentialer, der kan få betydning for børnenes trivsel og lyst til skolelivet. Erfaringerne indtil videre er, at kombinationen af sjove og lærerige aktiviteter i naturen samt spejdermetodens samarbejdsfremmende egenskaber har bidraget til en øget naturnysgerrighed samt styrket fællesskabet i de nyopstartede børnehaveklasser. Særligt for de sårbare børn bidrager indsatsen til at skabe et stærkt fundament, så de bliver bedre rustet til at gennemføre grundskolen. Med donationen kan Den Lille Spejderuge videreudvikles og i løbet af de kommende tre år nå ud til tusindvis af børn og deres lærere i mere end 1.800 skoleklasser. I 2023 afvikles Den Lille Spejderuge fra den 17.-21. april og får deltagelse af 16.000 børn fra 700 børnehaveklasser i hele landet.

Tildelt støtte

3.938.156 kr.

2022

Modtager

De grønne pigespejdere

Region

Landsdækkende

Delmål

Parat til uddannelse