Søg støtte

Søg

Det Nationale Sorgcenter

TrygFonden samarbejder med organisationen Børn, Unge og Sorg om kapacitetsopbygning af Det Nationale Sorgcenter. Centeret arbejder for, at sorg ikke må ødelægge livet.

For nogle mennesker udløser tabet af en nærtstående en kompliceret sorgreaktion. Forskning viser, at kompliceret sorg kan være forbundet med en række fysiske og psykiske problematikker, der bl.a. kan ses ved en relativt højere forekomst af hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk samt en øget risiko for misbrug og selvmord.

Dette kan medføre en svært forringet livskvalitet, der bl.a. forværres af svækkede sociale relationer, og særligt for ældre er kompliceret sorg forbundet med ensomhed og isolation.

TrygFonden har derfor indgået et samarbejde med organisationen Børn, Unge og Sorg om Det Nationale Sorgcenter. 

Om Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter arbejder for, at sorg ikke må ødelægge livet.

Samarbejdet omhandler opbygning af centrets kapacitet og aktiviteter, bl.a. udbredelse og implementering af retningslinjer og anbefalinger, etablering af en landsdækkende rådgivende sorglinje til voksne og ældre samt en etablering af en mentorordning for unge med ingen eller ringe voksenkontakt.

Derudover bygger samarbejdet på indsamling og formidling af viden gennem netværk og konferencer samt udvikling af en forankringsstrategi for centret. 

 

Har du spørgsmål?

Ida Hagemann

Projektchef