Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Forskningsprojekt

DIACOL, dialog om angst og kol

Nordsjællands Hospital

Det anslås, at cirka 430.000 danskere lider af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), der kendetegnes ved åndenød ofte ledsaget af angst. I sidste fase af sygdommen bliver symptomerne svært invaliderende for patienterne. Dette projekt vil teste effekten af en undervisende samtale med KOL-patienten i eget hjem efterfulgt af en telefonisk opfølgning. Kernen er enkle åndedrætsøvelser samt dialog om angsten og dens mekanismer, og målet er at lindre patienternes angst samt forbedre deres evne til at mestre åndenød. Projektet gennemføres som lodtrækningsforsøg med 66 deltagere, og effekten vil blive målt på patienternes angst og mestring af åndenød. Indsatsen er enkel og overskuelig sammenlignet med mange andre rehabiliteringsindsatser med KOL-patienter, og er resultaterne gode, vil den være let at implementere i praksis.

Tildelt støtte

545.008 kr.

2014

Modtager

Nordsjællands Hospital

Region

Landsdækkende