Søg støtte

Søg

Udendørs hjertestarterskab


Donation

Projekt

Dig-i-vækst

Dansk Erhverv

Donationen går til et projekt, der skal opkvalificere arbejdstageres digitale færdigheder på tværs af fagområder for at sikre digital inklusion og arbejdsmarkedsparathed. Selvom Danmark er et af de mest digitaliserede lande i Europa, er cirka en femtedel af den voksne befolkning digitalt udsat. Særligt voksne mellem 26 og 65 år, som ikke har daglig omgang med IT på arbejdspladsen, er udfordrede af den digitale udvikling af samfundet, og der er risiko for, at grupper i befolkningen bliver fremmedgjorte på grund af manglende færdigheder og ultimativt mister deres job. Med denne donation vil Dansk Erhverv derfor i tæt samspil med centrale aktører på området udvikle et læringsunivers som en app, der skal hjælpe voksne arbejdstagere med at opnå basale IT-færdigheder og digital lærelyst. Som led i projektet gennemføres en række aktiviteter, bl.a. en Danmarksturné, der skal udbrede og forankre anvendelsen af appen samt styrke IT-færdigheder på arbejdspladser. Målet er at involvere 20.000 arbejdstagere og 5.000 arbejdsgivere i projektet, som gennemføres i et bredt partnerskab på tværs af flere videns-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Tildelt støtte

9.730.480 kr.

2023

Modtager

Dansk Erhverv

Region

Landsdækkende

Delmål

Tryghed i arbejdslivet