Søg støtte

Søg

Ny redningsbåd


Donation

Forskningsprojekt

Digital søvnbehandling

Aarhus Universitet

Donationen går til at udvikle, hvad der er tænkt som et nationalt behandlingstilbud til ikke-medicinsk behandling af søvnløshed. Ca. 10 pct. af den voksne befolkning lider af søvnløshed (insomni). Den hyppigste behandling er sovemedicin, men sovemedicin kurerer sjældent søvnproblemet og er ofte forbundet med bivirkninger og udvikling af medicintolerance. Kognitiv adfærdsterapi er i mere end 80 kliniske studier påvist som et effektivt og veldokumenteret alternativ til sovemedicin. Derfor vil dette projekt udvikle og afprøve en fremtidssikret dansk løsning, som lever op til alle gældende standarder for patient- og informationssikkerhed. Herefter søges løsningen implementeret i det danske sundhedsvæsen som et receptbaseret behandlingstilbud. I projektets første fase skal udvikles en digital applikation, der derefter skal testes i et lodtrækningsforsøg i almen praksis i tre regioner. Programmet vil bestå af tekst, lydfiler, videoer, spørgeskemaer og påmindelser, fx påmindelser om at udfylde søvndagbog, og udviklingsprocessen vil gennem hele forløbet baseres på massiv brugerinddragelse. Det nationale behandlingstilbud vil udgøre det første reelle evidensbaserede alternativ til farmakologisk behandling af søvnløshed og har potentialet til at blive særdeles omkostningseffektivt.

Tildelt støtte

4.825.170 kr.

2020

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende