Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Digitale pårørendefællesskaber

Bedre Psykiatri

Under corona-krisen har Bedre Psykiatri aflyst alle lokale aktiviteter for pårørende til mennesker med psykisk sygdom ex. samtalegrupper, pårørendecafeer, oplysningsarrangementer og sociale aktiviteter mm. Det efterlader en stor gruppe pårørende uden et relevant og ikke mindst nødvendigt tilbud i en tid, hvor de har et særligt behov. Mennesker med psykisk sygdom er dobbelt ramt af corona-krisen - støttetilbud er aflyste, værestedet er lukket, samtaler med psykiateren er aflyst. Dette medfører et stort pres på pårørende. Bedre Psykiatri modtager en donation til tre indsatser: Digitale samtaletilbud til pårørende - faciliteret af frivillige.Online kurser og webinarer for pårørende. Opfølgende online støtte og rådgivningstilbud til de pårørende, som er gået mentalt ned efter krisen.

Tildelt støtte

362.417 kr.

2020

Modtager

Bedre Psykiatri

Region

Landsdækkende