Søg støtte

Søg

Flytning af hjertestarter


Donation

Projekt

DIIPTA til SMV’er

Sammen om Mental Sundhed ved Komiteen for Sundhedsoplysning

Donationen går til at udvikle, afprøve og udbrede ”DIIPTA”, som er et digitalt involveringsværktøj, der skal fremme psykologisk tryghed i små og mellemstore virksomheder. Mentale udfordringer, mistrivsel og stress fører til omfattende sygefravær i Danmark, hvilket skaber udfordringer for den enkelte medarbejder, virksomheder og hele samfundet. Små og mellemstore virksomheder står især over for denne problemstilling, da mange virksomheder mangler de nødvendige midler og viden til at håndtere udfordringerne. Denne donation gør det muligt at udvikle en indsats, som kan understøtte, at virksomhederne kan arbejde målrettet og systematisk med psykologisk tryghed for at styrke medarbejderes trivsel og arbejdsglæde og dermed forebygge stress og sygemelding. DIIPTA skal udvikles og afprøves i små og mellemstore virksomheder i industribranchen samt hotel- og restaurationsbranchen, da medarbejderne her er blandt de mest udsatte, der oplever størst belastning i forhold til psykosocialt arbejdsliv. Målgruppen er i første omgang de omkring 330.000 ansatte inden for de to brancher, og ambitionen er efterfølgende at udbrede indsatsen til andre brancher. Projektet løber efter planen frem til efteråret 2028.

Tildelt støtte

3.826.690 kr.

2023

Modtager

Sammen om Mental Sundhed ved Komiteen for Sundhedsoplysning

Region

Landsdækkende

Delmål

Tryghed i arbejdslivet