Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Drone enhed

Frederiksborg Brand & Redning

Frederiksborg Brand & Redning dækker et område, hvor der bor 250.000 borgere. Beredskabets frivilligenheder dækker over fire frivilligstationer med over 100 frivillige brandmænd. Med denne donation ønsker Frederiksborg Brand & Redning at anskaffe en drone, som kan anvendes ved større indsatser og i forbindelse med træning. Fx kan dronen anvendes ved søgning efter savnede personer på land og vand som supplement til helikopterindsatser, ved brande, hvor indsatslederen har brug for et overblik, og hvor eventuel brandspredning og tilgængelighed skal klarlægges, samt ved miljø- og kemikalieuheld, så brandmændene ikke bliver udsat for fare. I dag er seks frivillige i enheden uddannede dronepiloter, men der vil på sigt blive uddannet flere.

Tildelt støtte

287.516 kr.

2017

Modtager

Frederiksborg Brand & Redning

Region

Hovedstaden