Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Projekt

Drop in Center

Frederiksberg Integrationsforening

Nytilkomne flygtninge har mange udfordringer med hensyn til bolig, job og helbred. Manglende netværk og den tilhørende sociale isolation kan forstærke disse udfordringer og medføre, at flygtningene bliver sårbare og udsatte. Antallet af flygtninge i København og Frederiksberg kommuner er steget, og dette projekt går ud på at etablere en drop-in-café, der skal være et tilbud om netværk, rådgivning og vejledning om, hvordan man får en bedre tilværelse som flygtning. Caféen skal tilbyde informationsmøder og kurser med det formål at give flygtningene redskaber til at tage vare på deres eget liv og helbred, finde arbejde, holde styr på økonomien og deltage i det sociale liv. Centret bliver drevet på frivillig basis og ledes af Frederiksberg Integrationsforening.

Tildelt støtte

90.000 kr.

2015

Modtager

Frederiksberg Integrationsforening

Region

Hovedstaden