Søg støtte

Søg

Gasanlæg til brandøvelser


Donation
Særpujle: Akutpulje 2020

Projekt

Du er ikke alene

DIGNITY - DANSK INSTITUT MOD TORTUR

Traumatiserede flygtninge, herunder torturofre, er blandt samfundets mest udsatte og sårbare medborgere. De kæmper ofte med alvorlige psykiske, sociale og helbredsmæssige udfordringer. Mange flygtningefamilier rammes hårdt, hvis mor eller far er traumatiseret. Der er blandt andet markant øget risiko for vold i traumeramte flygtningefamilier. I DIGNITY arbejder de med at styrke målgruppens psykosociale helbred, men oplever, at coronakrisen forværrer tilstanden for mange af patienterne og hos traumatiserede flygtninge i Danmark generelt. Virustruslen og krisesituationen nu – med lukkede forretninger, skoler, dagtilbud og arbejdspladser – minder mange af dem om den krigstilstand, de er flygtet fra, og det forværrer deres angst. Derfor fortsætter de al behandling gennem digitale kanaler. Til at understøtte indsatsen modtager de en donation til to initiativer: Selvhjælpspakker til 300 familier (ca. 900 traumatiserede flygtninge): Konkrete hjælperedskaber, som understøtter sundhed, gode vaner og coping-strategier: fx en familiekalender-plakat, som kan hjælpe familien med at strukturere en ellers kaotisk hverdag. En træningsbog med træningselastik fra DIGNITYS fysioterapeuter med konkrete hverdagsøvelser, så de fysiske smerter lindres. Fællesoplevelser til børn og familien: Tusser, bøger, spil, legetøj, blomsterfrø til at plante forårsblomster, tomater og andet godt i altankasserne. Hurtigst muligt, og med løbende opdateringer, at udvikle en digital selvhjælpsguide ('PTSD survival kit'), som kan bruges af traumatiserede flygtninge i Danmark.

Tildelt støtte

1.166.550 kr.

2020

Modtager

DIGNITY - DANSK INSTITUT MOD TORTUR

Region

Landsdækkende