Søg støtte

Søg

Duocykel


Donation

Udstyr

Duocykel

Bostedet Jagtenborg

Tildelt støtte

40.000 kr.

2019

Modtager

Bostedet Jagtenborg

Region

Syddanmark

Delmål

Et godt liv som pårørende