Søg støtte

Søg

Førstehjælpsdukker


Donation

Forskningsprojekt

Effekten af det nye nationale kompetenceudviklingsprogram ”Sikre Fødsler”

Rigshospitalet

Med en donation fra TrygFonden kan Obstetrisk Klinik ved Rigshospitalet nu gennemføre et forskningsprojekt, der skal udvikle og validere et standardiseret, nationalt undervisningsprogram i fosterovervågning. Projektet gennemføres i regi af det nationale kompetenceudviklingsprogram ”Sikre Fødsler”, som skal forbedre kvaliteten og patientsikkerheden på landets fødeafdelinger. I dag fødes der hvert år mellem 500 og 600 børn med iltmangel – nogle få dør, mens andre skades for livet i varierende grad. En gennemgang af tidligere journaler viser, at fejltolkning og forsinket handling i forbindelse med fosterovervågning er det største problem. Målet med undervisningsprogrammet er dels at undersøge, om læger og jordemødre bliver bedre til at tolke og handle i forbindelse med fosterovervågning, dels om initiativet medfører et fald i antallet af børn, der fødes med iltmangel. TrygFonden har støttet projektet med 1.853.500 kr.

Tildelt støtte

1.853.500 kr.

2014

Modtager

Rigshospitalet

Region

Landsdækkende