Søg støtte

Søg

Selvhjælpsgrupper i Odder


Donation

Udstyr

Elektronik til frivilligcenter

FrivilligThy - Frivilligcenter og Selvhjælp

FrivilligThy er et frivilligcenter, der lægger hus til en række lokale foreningers aktiviteter og faciliterer selvhjælpsgrupper for fx pårørende til personer med senhjerneskade eller demens, sorggrupper etc. Denne donation skal bruges til indkøb af nyt IT-udstyr til et nyt værested, som frivilligcentret driver sammen med Hjerneskadeforeningen. Udstyret skal også bruges til IT-kurser for ældre og senhjerneskadede. Støtten går derudover til indkøb af udstyr, der skal bruges til at fremstille små videofilm om frivilligcentret og dets aktiviteter med henblik på at tiltrække endnu flere frivillige og brugere.

Tildelt støtte

50.000 kr.

2016

Modtager

FrivilligThy - Frivilligcenter og Selvhjælp

Region

Nordjylland

Fokusområde

En plads i fællesskabet