Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation
Særpujle: Tættere på unges trivsel og uddannelse

Projekt

EmpowR i Nordjylland

GirlTalk

Mange piger mistrives og lider af angst, skolevægring og ensomhed, hvilket har store konsekvenser for både deres helbred og trivsel. GirlTalk arbejder for at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt piger og unge kvinder, bl.a. gennem indsatsen EmpowR. Her mødes ca. otte piger med to frivillige gruppeledere fra GirlTalk to timer om ugen over 10 gange og arbejder med temaer, der er relateret til det at være ung pige i dag. Fælles for pigerne er, at de ofte kæmper med lavt selvværd, mobning eller ensomhed. Indsatsen har indtil nu vist gode resultater i Aalborg Kommune, og med donationen kan den udbredes til yderligere to nye kommuner i Nordjylland. Indsatsen er målrettet piger i alderen 13–16 år, der viser tegn på mistrivsel. Det er desuden ambitionen, at 1.200 piger vil få glæde af indsatsen via foredrag og gruppeforløb.

Tildelt støtte

469.275 kr.

2023

Modtager

GirlTalk

Region

Nordjylland

Delmål

Alle med fra start