Søg støtte

Søg

En at følges med - medvandring


Donation

Projekt

En at følges med - medvandring

Silkeborg Oasekirke

Silkeborg Oasekirke tilbyder Socialt sårbare mennesker kontakt til en "medvandrer", der kan støtte dem i at tackle daglige udfordringer og hjælpe dem til at komme videre i livet på en god måde. Medvandrerforløbene er et nyt tiltag i kirkens sociale arbejde og har til formål at give en udsat gruppe mennesker håb, selvtillid og tro på, at de har noget at bidrage med. Indsatsen handler også om at hjælpe borgerne ud af ensomhed og ind i positive fællesskaber, hvor de kan skabe nye og gode relationer. Den konkrete støtte, som de frivillige medvandrere tilbyder, tager gerne udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Den frivillige kan fx tilbyde hjemmebesøg, hjælp med papirer og breve, ledsageordning til myndigheder og samtale. Nogle gange er lydhørhed og venskab det, der er størst behov for. Hvor omfattende kontakten bliver mellem den enkelte medvandrer og borger er individuelt. For alle forløb gælder det imidlertid, at formålet er at øge borgerens trivsel og livskvalitet. Denne donation skal bruges til at ansætte en projektleder, der kan sikre kvaliteten i endnu flere medvandrerforløb, og at der bliver taget hånd om de frivillige.

Tildelt støtte

305.000 kr.

2015

Modtager

Silkeborg Oasekirke

Region

Midtjylland