Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

En del af fællesskabet

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke vil gerne støtte unge mennesker til at blive aktive medborgere, der engagerer sig lokalt til gavn for andre unge. Det gælder også de unge, der bor i områder, som ofte omtales negativt eller fremhæves i forbindelse med arbejdsløshed, fattigdom, lavt uddannelsesniveau og radikalisering. Udfordringen er imidlertid, at unge fra disse områder tit hverken har overskud eller lyst til at involvere sig i lokale aktiviteter, ligesom de heller ikke har et særlig godt kendskab til demokratiske metoder. Med dette projekt ønsker Mellemfolkeligt Samvirke at udvikle en bæredygtig model, der kan bruges i udsatte områder i hele Danmark. Projektet retter sig mod unge, der hverken har tradition, redskaber eller erfaring med frivilligt socialt arbejde, og skal lære dem om demokratiske metoder og om at engagere sig i frivilligt arbejde. Projektet er udviklet på baggrund af en undersøgelse fra 2014 om unges demokratiske deltagelse i udsatte områder.

Tildelt støtte

3.405.463 kr.

2015

Modtager

Mellemfolkeligt Samvirke

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet