Søg støtte

Søg

Frivillighed og udsatte voksne


Donation

Projekt

En ny begyndelse København

TUBA Danmark

TUBA er en landsdækkende forening, som tilbyder rådgivning for unge fra familier med alkoholproblemer. Foreningen har gode erfaringer med gruppeforløb, hvor børn og unge kan komme i kontakt med ligesindede og få italesat deres tanker og følelser. På nuværende tidspunkt rådgiver foreningen over 1.500 børn og unge, og op til 1.200 står på venteliste. For at aflaste ventelisterne, så flere børn og unge hurtigere kan få hjælp, ønsker TUBA at bruge denne donation til at oprette en samtalegruppe i København. Samtalegruppen vil køre i et år, og der vil kunne deltage 12 unge.

Tildelt støtte

73.920 kr.

2017

Modtager

TUBA Danmark

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start