Søg støtte

Søg

Red Barnet sommerlejr 2024


Donation

Projekt

En tryg og sund start på livet

Frivilligcenter og Selvhjælpe Svendborg

Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg ønsker at etablere et tværkulturelt fællesskab for 30 sårbare mødre med forskellig etnicitet, kultur og baggrund samt deres børn. Formålet er at styrke kvindernes fysiske og psykiske overskud og øge deres selvtillid, så de kan få et bedre liv i Danmark. Kvinderne har ofte en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, og de har mange fysiske og psykiske helbredsproblemer. Det smitter ofte af på deres børn, som oplever, at deres mor ikke har overskud til at introducere dem til fritidstilbud eller andre sociale aktiviteter. Med donationen skal der arrangeres ugentlige møder i en social café for kvinder og børn med bl.a. fællesspisning og sociale aktiviteter. Der vil også blive tilbudt fysiske aktiviteter, så mødrene kan være aktive sammen om fx svømning, yoga eller zumba, mens børnene mødes omkring andre fællesaktiviteter, bl.a. i samarbejde med kommunens foreningsliv.

Tildelt støtte

300.000 kr.

2022

Modtager

Frivilligcenter og Selvhjælpe Svendborg

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start