Søg støtte

Søg

Indkøb & opsætning af røgalarm


Donation

Forskningsprojekt

En tryg start på livet

Komiteen for Sundhedsoplysning

TrygFonden har givet en tillægsbevilling til projektet ”En tryg start på livet”, som med en sundhedspædagogisk indsats skal nedbringe antallet af genindlæggelser af nyfødte og samtidig øge antallet af kvinder, der ammer i en længere periode. I dag udskrives kvinder med en ukompliceret fødsel som standard mellem fire og 48 timer efter fødslen. Mens indlæggelsestiden er blevet kortere og kortere, er antallet af genindlæggelser af nyfødte med vægttabsproblemer tredoblet. Der antages at være en sammenhæng mellem kort indlæggelsestid og problemer med amning. Samtidig ved man, at amning er med til at styrke barnets intelligens, immunforsvar og sociale udvikling. Med projektet ønsker man at udvikle et træningsprogram til sundhedspersonalet, så de mere systematisk kan hjælpe de nybagte mødre og deres børn til en tryg start og et godt ammeforløb. TrygFonden har allerede støttet projektet med 2,7 mio. kr. i 2012. Tillægsbevillingen går til rekrutteringen af gravide kvinder til undersøgelsen. TrygFonden har støttet projektet med 844.475 kr.

Tildelt støtte

844.475 kr.

2013

Modtager

Komiteen for Sundhedsoplysning

Region

Landsdækkende