Søg støtte

Søg

Forebyggelse og lindring af depression ved hjælp af psyko-edukation


Donation

Forskningsprojekt

Er der højere overlevelse ved hjertestop, hvis akutbiler er bemandet med en læge?

Hvidovre Hospital

Når der sker et hjertestop uden for hospital, er hurtig og kvalificeret hjælp afgørende for, om personen overlever uden mén. Akutbilerne er ofte fremme før ambulancerne, og dette projekt vil undersøge, om der er en effekt ved at have akutbiler bemandet med en læge frem for kun en paramediciner eller sygeplejerske. Via analyser af eksisterende registerdata vil dette projekt se på overlevelsen efter hjertestop uden for hospital før og efter, at to af landets regioner henholdsvis indførte lægebemandede akutbiler og fjernede lægebemanding i sine akutbiler. Resultaterne vil være vigtige for både at kunne prioritere akutberedskabet optimalt og for at sikre højest mulig overlevelse i fremtiden.

Tildelt støtte

235.546 kr.

2014

Modtager

Hvidovre Hospital

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Akut hjælp