Søg støtte

Søg

Vågekursus


Donation

Forskningsprojekt

ESundhed, intervalgang og T2D

Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, Rigshospital

Dette projekt skal hjælpe mennesker med type-2 diabetes med at fastholde deres fysiske træning. Stadigt flere får konstateret type-2 diabetes, som oveni ofte medfører senkomplikationer og en stærkt øget risiko for hjertekarsygdomme. Fysisk aktivitet udgør en central rolle i behandlingen og kan begrænse både sygdommen og de medfølgende symptomer. Intervalgang, hvor man skiftevis går hurtigt og almindeligt i tre minutter ad gangen, er en enkel og særdeles effektiv træningsform. Dette projekt skal teste en ny app, InterWalk, der guider brugeren i intervalgang og samtidig måler træningsmængden. En social del giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden. Dette projekt skal videreudvikle app’en og dernæst teste InterWalk som en del af to store kommuners rehabiliteringstilbud til diabetespatienter i et lodtrækningsforsøg med over 500 deltagere. Både kontrolgruppen og indsatsgruppen får det sædvanlige kommunale tilbud. Indsatsgruppen får derudover app’en med tilhørende støtte- og motivationstiltag. Effekten vil bl.a. blive målt på omfanget af fysisk aktivitet og data fra de praktiserende lægers løbende opfølgning på patientgruppen. Med erfaringerne fra undersøgelsen vil man desuden se på, hvordan e-Sundhed kan fremme behandlingen og rehabiliteringen af personer med type-2 diabetes.

Tildelt støtte

993.350 kr.

2014

Modtager

Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, Rigshospital

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev sundt