Søg støtte

Søg

Opleve livet udenfor matriklen


Donation

Forskningsprojekt

Et børneliv med alkoholskader

Nordsjællands Hospital

Donationen går til at undersøge brugen af sundheds- og kommunale ydelser blandt gravide med et problematisk alkoholforbrug og deres børn samt at estimere de samfundsøkonomiske omkostninger for børn med medfødte alkoholskader. Børn født af mødre med et problematisk alkoholforbrug under graviditeten er en særligt udsat og sårbar gruppe. Børnene er i risiko for medfødte alkoholskader og en opvækst under ustabile og belastende forhold. Et problematisk alkoholforbrug under graviditeten kan dække over komplekse sociale og helbredsmæssige problemer så som psykiatrisk sygdom. Omfanget af et problematisk alkoholforbrug under graviditeten og antallet af børn med medfødte alkoholskader er imidlertid dårligt belyst i Danmark. Forskerne vil derfor via de landsdækkende registre, der omfatter data for alle gravide kvinder, der har født i Danmark i perioden 1996-2018, undersøge betydningen af et problematisk alkoholforbrug for mødrenes og børnenes brug af sundhedsydelser samt børnenes kontakt med det kommunale system, herunder gennemførelse af folkeskolen og risikoen for at blive udsat for vold, overgreb og anbringelse uden for hjemmet. Resultaterne vil styrke vidensgrundlaget for udvikling af nye indsatser målrettet børn med medfødte alkoholskader, så børnene får de bedste chancer i livet. Projektet skal udføres i et samarbejde med forskere fra Kardiologisk Forskningsenhed på Nordsjællands Hospital, Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital og Afdeling for Epidemiologi på Københavns Universitet.

Tildelt støtte

1.774.035 kr.

2021

Modtager

Nordsjællands Hospital

Region

Landsdækkende