Søg støtte

Søg

En ny begyndelse Ålborg


Donation

Projekt

Et fællesskabende medborgerhus

Multiparkforeningen

Street-Lab er en del af Den Sociokulturelle Landsby i Hillerød, hvor 40 aktører fra kommunen, uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og private fra det kulturelle og sociale område hjælper hinanden med at udvikle og styrke fællesskaber og sammenhængskraft i lokalområdet. Street-Lab arbejder bl.a. med kommunale og selvejende tilbud for udsatte og sårbare målgrupper, der skal forebygge mistrivsel. Street-Labs leje af de nuværende lokaler udløber, og donationen fungerer som delfinansiering til etablering af nogle nye og faste rammer i form af en hal bestående af 18 containere, der skal være fælleshus for Street-Labs og Den Sociokulturelle Landsbys mange aktiviteter.

Tildelt støtte

2.000.000 kr.

2020

Modtager

Multiparkforeningen

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle