Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Forskningsprojekt

Et praksisnært PPR

Aalborg University: Aalborg Universitet

Donationen går til at undersøge, hvorvidt den pædagogisk-psykologiske rådgivning i kommunerne (PPR) kan understøttes i en mere forebyggende og praksisnær retning. PPR udfordres aktuelt af stigende mistrivsel blandt børn og unge og af markante stigninger i antallet af indstillede børn til PPR. Som følge af denne udvikling bruger PPR-medarbejdere en stigende andel af deres arbejdstid på at udarbejde vurderinger af børns støttebehov. Disse vurderinger er meget tidskrævende og betyder samtidig, at PPR har mindre tid til at arbejde forebyggende og praksisnært sammen med de fagprofessionelle omkring børnene. I samarbejde med to PPR-kontorer vil forskerne derfor undersøge, hvorvidt ni forskningsinformerede principper for PPR-arbejdet kan være med til at øge kvaliteten af PPR’s rådgivning og sikre, at den får mere praksisnær og forebyggende karakter. De ni principper har bl.a. fokus på PPR’s tilgængelighed, PPR’s praksisnærhed, PPR’s systematik omkring indsamling af information og PPR’s ressourceforbrug i forbindelse med skriftlige vurderinger. Forskningsprojektet vil tage udgangspunkt i 24 caseforløb, hvor der også evalueres på barrierer og potentialer i forhold til den nye praksis. Viser indsatsen gode resultater, skal den følges op med en afprøvning i større skala.

Tildelt støtte

1.999.988 kr.

2023

Modtager

Aalborg University: Aalborg Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start