Søg støtte

Søg

Digital Dannelse og Leg


Donation

Projekt

Et styrkende fællesskab

Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom arrangerer venskabsgrupper for børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund, der ofte står over for adskillige barrierer for at indgå i fællesskaber eller fritidsliv. Formålet er at tilbyde aktiviteter og skabe trygge fællesskaber samt introducere børnene og de unge til fritidslivet i deres lokalsamfund. Med donationen kan der oprettes ni venskabsgrupper i Region Sjælland over de kommende tre år. Grupperne skal medvirke til at forebygge social isolation og marginalisering samt styrke børnenes mentale sundhed og personlige udvikling.

Tildelt støtte

1.272.112 kr.

2021

Modtager

Red Barnet Ungdom

Region

Sjælland