Søg støtte

Søg

FitforKids - Børneovervægt


Donation

Projekt

Etablering af nyt alarmsystem

Kirkens Korshær i Silkeborg (www.kk-silkeborg.dk).

Kirkens Korshær i Silkeborg har en hovedbygning, der bruges af mange forskellige mennesker. Foruden de ansatte og de frivillige i foreningen bruges bygningen blandt andet også til møder for misbrugere og deres pårørende i aftentimerne. Da bygningens nuværende alarmsystem er baseret på tre forskellige koder forårsager det store brugertal ofte unødvendige udrykninger, hvilket er en dyr affære for Kirkens Korshær. Donationen fra TrygFonden skal gå til et nyt alarmsystem, der er baseret på nøglechips. Foruden at sænke antallet af udrykninger vil dette også betyde, at det er muligt at se, hvem der går ud og ind af bygningen, og hvornår alarmen bliver slået til og fra.

Tildelt støtte

27.000 kr.

2015

Modtager

Kirkens Korshær i Silkeborg (www.kk-silkeborg.dk).

Region

Midtjylland

Fokusområde

Et liv uden kriminalitet