Søg støtte

Søg

Nye stole til basket holdet


Donation

Projekt

Etablering af teleslynge

Kulturhus Svanninge Sognegaard

Hos Kulturhus Svanninge Sognegaard kommer der ugentligt mange borgere. Kulturhuset fungerer dels som forsamlingshus og dels som mødested for lokale foreninger bl.a. Svanninge Pensionistforening. Blandt medlemmerne hos pensionistforeningen er dårlig hørelse en fremherskende omstændighed. Formålet med dette projekt er derfor at forbedre vilkårene for pensionistforeningens deltagere gennem støtte til indkøb og etablering af en teleslynge. En teleslynge er en ledning, der giver trådløs overførsel af lydsignaler fortrinsvis til høreapparater.

Tildelt støtte

20.000 kr.

2015

Modtager

Kulturhus Svanninge Sognegaard

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet