Søg støtte

Søg

Etik- præhospital genoplivning


Donation

Forskningsprojekt

Etik- præhospital genoplivning

Den Præhospitale Forskningsenhed, Region Syddanmark

Donationen går til et projekt, der skal belyse anvendelsen af etik og behovet for et støtteværktøj blandt akutlæger i Danmark, når de skal træffe beslutninger i forbindelse med præhospital genoplivning af voksne. I Danmark er det udelukkende en læge, som kan beslutte, om man skal stoppe, fortsætte eller undlade genoplivning. Et dansk studie viser, at genoplivning undlades eller stoppes i omkring halvdelen af tilfældene med præhospitalt hjertestop. Der eksisterer ingen støtteværktøjer eller dokumentationskrav for etiske overvejelser ved præhospital genoplivning, hvilket kan betyde, at de varierer fra læge til læge. Forskerne vil derfor undersøge baggrunden for akutlægernes beslutning om at stoppe eller fortsætte genoplivning samt skabe et overblik over etiske overvejelser og problemer ved at gennemføre og dokumentere disse. Undersøgelsen vil også bidrage til at afdække, om der er behov for mere formelle retningslinjer på området og give inspiration til indholdet af sådanne retningslinjer.

Tildelt støtte

230.492 kr.

2021

Modtager

Den Præhospitale Forskningsenhed, Region Syddanmark

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart