Søg støtte

Søg

Forankring af demensprojekt


Donation

Projekt

Evaluering af De usynlige Børn

foreningen KAPOW, CVR 33224338

Der er 600.000 storforbrugere af alkohol og 140.000 alkoholafhængige i Danmark. Mange børn vokser op i familier, hvor der drikkes for meget alkohol, og det har negative konsekvenser for børnenes livskvalitet og mentale sundhed. KAPOW er en nonprofitorganisation, der har udviklet undervisningsmaterialet ”De usynlige børn” til folkeskolens 4.-6. klasse. Materialet har fokus på forældre, der drikker for meget, og har til formål, at flere børn opdages og får den hjælp, som de behøver. Undervisningsmaterialet anvendes i dag af 13 kommuner. Denne donation skal gå til at videreudvikle og supplere undervisningsmaterialet. I udviklingsfasen vil børn og dem, der bruger materialet i dag, blive inddraget med henblik på at opgradere ”De usynlige børn” og gøre materialet så konkret, brugbart og overskueligt som muligt.

Tildelt støtte

456.200 kr.

2017

Modtager

foreningen KAPOW, CVR 33224338

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start