Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Evaluering TFs Familiehus

regionshospitalet Hammel Neurocenter

Denne donation går til en evaluering af familiers oplevelser af opholdet i TrygFondens Familiehus - et tilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade og deres familier. Det skal bl.a. ske gennem fokusgruppeinterviews med børnene og de unge samt deres forældre, søskende, frivillige og medarbejdere. Evalueringen skal give indsigt i familiernes oplevelser af opholdet i familiehuset, den praktiske hverdag samt samspillet med de øvrige familier, frivillige, koordinatorer og fagprofessionelle. De første familier flyttede ind i familiehuset ultimo 2018.

Tildelt støtte

310.092 kr.

2019

Modtager

regionshospitalet Hammel Neurocenter

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet